Căn cứ Điều 37 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc quy định người lao động hằng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ
TÌM KIẾM