Các thỏa thuận hợp tác

  

TT

Thời gian

Tổ chức/ Đối tác

Người ký

1

22/05/2013

Trường ĐH MinSCAT, Philippines

NGND.PGS.TS. Lê Văn Tạo – Hiệu trưởng

2

20/05/2013

Trường ĐH Saint Louis, Philippines

NGND.PGS.TS. Lê Văn Tạo – Hiệu trưởng

3

07/08/2013

Trường ĐH Tổng hợp Zielona Gora, Ba Lan

NGND.PGS.TS. Lê Văn Tạo – Hiệu trưởng

4

15/10/2013

Trường ĐH Gachon, Hàn Quốc

NGND.PGS.TS. Lê Văn Tạo – Hiệu trưởng

5

27/10/2013

Trường ĐH MinSCAT, Philippines

NGND.PGS.TS. Lê Văn Tạo – Hiệu trưởng

6

19/05/2014

Trường ĐH Tổng hợp Zielona Gora, Ba Lan

NGND.PGS.TS. Lê Văn Tạo – Hiệu trưởng

7

07/07/2015

Sở GD&TT tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào

TS. Lê Thanh Hà – Phó hiệu trưởng

8

08/07/2015

Sở GD&TT tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào

TS. Lê Thanh Hà – Phó hiệu trưởng

9

6/10/2015

Trường ĐH MinSCAT, Philippines

PGS.TS. Trần Văn Thức – Hiệu trưởng

10

15/10/2015

Trường ĐH Tổng hợp Zielona Gora, Ba Lan

TS. Lê Thanh Hà – Phó hiệu trưởng

11

20/04/2015

Sở GD&TT tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào

TS. Lê Thanh Hà – Phó hiệu trưởng

12

21/04/2015

Sở GD&TT tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào

TS. Lê Thanh Hà – Phó hiệu trưởng

13

22/04/2016

Sở GD&TT tỉnh Boulykhamxai, nước CHDCND Lào

TS. Lê Thanh Hà – Phó hiệu trưởng

 

 

 


TÌM KIẾM