HỌC BỔNG TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC SÔNG MÊ CÔNG- SÔNG HẰNG

 HỌC BỔNG TRONG KHUÔN KHỔ

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC SÔNG MÊ CÔNG- SÔNG HẰNG


Hướng dẫn

I. Hồ sơ:

1.  Nộp 04 (hai) bộ hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai (Application form) hoàn chỉnh (theo mẫu của Đại sứ quán Ấn Độ), dán ảnh 4 x 6 cm (ảnh hộ chiếu).

- Giấy khám sức khỏe theo form của Đại sứ quán Ấn Độ - phần phụ lục (Certificate of Physical Fitness). Lưu ý nộp kèm các phiếu chiếu, chụp và xét nghiệm vào một trong hai bộ hồ sơ. Các phiếu chiếu chụp và xét nghiệm có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tuy nhiên, bắt buộc phải có chữ ký bác sỹ và dấu bệnh viện trong form giấy khám sức khỏe (Certificate of Physical fitness).

- Bản sao hộ chiếu. Trong trường hợp chưa có hộ chiếu, có thể nộp Giấy khai sinh công chứng dịch sang tiếng Anh thay thế.

- 01 ảnh 4 x6 cm để riêng (ghi tên phía sau)

- Học bạ 3 năm trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (trường hợp chưa có bằng) - tất cả dịch tiếng Anh có công chứng (Đối với ứng viên học đại học).

- Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm kèm theo- tất cả dịch tiếng Anh có công chứng (Đối với ứng viên học cao học).

 

2. Nộp 03 (một) bộ sơ yếu lý lịch (mẫu Việt Nam) có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương nơi cư trú.

 

3. Ứng viên cần nêu rõ ngành học và tên trường đăng ký (tìm hiểu tại website của các trường có trong University list).

* Để dễ nhận biết, các bộ hồ sơ phải được ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ bên ngoài phong bì.

 

4. Công văn giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh (UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo…)

 

5. Thứ tự sắp xếp một bộ hồ sơ như sau:

(i) Check list for Mission

(ii) Certificate of Indian Diplomatic representative

(iii) Application form

(iv) Physical fitness

(v) Bản sao công chứng dịch thuật của Bằng Đại học và Bảng điểm Đại học (với ứng viên học cao học); Bản sao công chứng dịch thuật của Bằng cấp 3/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 và Học bạ cấp 3 (với ứng viên học đại học).

(vi) Bản sao hộ chiếu hoặc Bản sao công chứng dịch thuật Giấy khai sinh.

(vii) Letter of recommendation bằng tiếng Anh – Không bắt buộc.

(viii) Statement of purpose bằng tiếng Anh – Không bắt buộc

(ix) Các phiếu chiếu, chụp, xét nghiệm… đính kèm một trong hai bộ hồ sơ.

 

5. Hạn nộp: chậm nhất là 04/02/2015

* Application form định dạng word và các file công chứng hoặc công chứng dịch thuật gửi vào địa chỉ email buihuyhoangvn@gmail.com

 

 

II. Một số điểm cần lưu ý:

1.     Đại Sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ tiến hành thi tuyển và phỏng vấn tiếng Anh vào ngày 10/2. Thi đỗ vòng phỏng vấn không có nghĩa đã giành được học bổng. Hồ sơ của học viên sẽ tiếp tục được Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ và trường Đại học mà học viên đăng ký xét duyệt. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo từ tháng 6 đến tháng 8/2015.

 

2.     Không thay đổi khóa học hoặc trường học khi đã được chấp nhận.

 

3.     Khi sang Ấn Độ, nếu ứng viên vì lý do nào đó không hoàn thành được khóa học sẽ phải hoàn lại toàn bộ học bổng đã cấp.

 

4.     Trong trường hợp các tài liệu nộp kèm theo ngoài Sơ yếu lý lịch, công văn giới thiệu, phiếu khám nghiệm HIV/AIDS, nếu tài liệu tiếng Việt thì phải dịch công chứng sang tiếng Anh.

 

5.     Các giấy tờ đều sử dụng chữ ký tươi dấu đỏ.

 

 

TÌM KIẾM