Thông tin về chương trình học bổng Israel dành cho các cán bộ Việt Nam

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT&DL

 THANH HOÁ

PHÒNG QLKH & HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Thanh Hóa, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

 

Kính gửi:             

- Trưởng các đơn vị;

- CBGV toàn trường.

 

Căn cứ công văn số 700/ SNgV-HTQT ngày 29/09/2016 của Sở Ngoại Vụ về chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao Israel.

Phòng QLKH & HTQT kính gửi quý đơn vị, CBGV toàn trường thông tin về chương trình học bổng Israel dành cho các cán bộ Việt Nam, cụ thể như sau:

1.     Thông tin chung học bổng:

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, chi phí đi lại tại Israel và tiền ăn. Tiền vé máy bay hai chiều Việt Nam – Israel do cơ quan cử đi học hoặc học viên tự chi trả.

2.     Thông tin các khóa học:

2.1.         Khóa học “Dạy nghề và kỹ thuật” (Technical and Vocational Education and Training).

Thời gian khóa học: 15/01 – 03/02/2017.

Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2016.

2.2.         Khóa học “Dạy kỹ thuật và việc ứng dụng ICT trong giáo dục” (Education for Technology and the use of ICT in Education).

Thời gian khóa học: 15/01-03/2/2017.

Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2016

3.     Điều kiện tham dự:

- Là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Có bằng chuyên ngành liên quan tới giáo dục, dạy nghề, quản lý giáo dục, công nghệ thông tin.

- Có kỹ năng tiếng Anh tốt.

4.     Hồ sơ ứng viên

- Mẫu đơn dự tuyển (Ứng viên có thể tải mẫu đơn tại địa chỉ: http://bit.ly/applyform16)

- Giấy chứng nhận sức khỏe.

- Bằng hoặc chứng chỉ tiếng anh.

- Bản phô tô và dịch tiếng Anh bằng và bảng điểm tốt nghiệp (cấp học cao nhât).

- 01 ảnh hộ chiếu

- 02 thư giới thiệu học thuật

5.     Địa điểm nộp hồ sơ:

- Địa điểm nộp hồ sơ: hồ sơ gửi Đại sứ quán Israel tại Hà Nội, số 68 Nguyễn Thái Học, Đống Đa, Hà Nội.

- Liên hệ hỗ trợ làm hồ sơ: Bà Nguyễn Bảo An, cán bộ Đại sứ quán Israel, điện thoại: (04) 38433140 (máy lẻ 511), di động: 0913213114, email: mashav@hanoi.mfa.gov.il

- Hoặc ông Bùi Huy Hoàng, Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa, điện thoại: 0912783233, email: buihuyhoangvn@gmail.com

Kính đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi và tạo điều kiện đến cán bộ, giảng viên có nguyện vọng tham gia chương trình học bổng Israel.

CBGV quan tâm đến chương trình học bổng, đề nghị liên hệ phòng QLKH&HTQT để được tư vấn, hướng dẫn thêm về thông tin, cách thức hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng tuyển.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các Quý đơn vị.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám hiệu (để b/c);

- Lưu QLKH&HTQT.

PHÒNG QLKH & HTQT

(Đã ký)

 

 

 

Th.S Hà Đình Hùng

 

 

 


TÌM KIẾM