THÔNG TIN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ẤN ĐỘ, ÚC NĂM 2017
 1. Học bổng Ấn Độ:
 2. Thông tin chung:

            Chương trình gồm các khóa ngắn hạn bằng Tiếng Anh với các nội dung như ”Tiếng Anh các trình độ; IT; Quản lý hành chính/ Quản lý quốc tế; các khóa học đặc biệt khác về WTO, Comlobo Plan...”

            Chính phủ Ấn Độ đài thọ toàn bộ chi phí.

 1. Thời gian:

Kéo dài từ 10-14 tuần, bắt đầu từ tháng 9/2017

 1. Đối tượng:

Từ 25-45 tuổi, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, có bằng đại học, thành thạo tiếng Anh, chưa nhận học bổng từ Chính phủ Ấn Độ.

 1. Địa điểm nộp hồ sơ:

Đăng ký dự tuyển của ứng viên gửi về Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh ít nhất 03 tháng trước khi bắt đầu khóa học.

            Thông tin chi tiết và mẫu đăng ký ứng viên tìm hiểu tại http://www.itecgoi.in/how_to_apply.php hoặc http://inembassy.com.vn/index.php.

 

 1. Học bổng Endeavour, Úc:
 2. Thông tin chung:

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Úc (Australia) có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, cung cấp các cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Úc cho công dân các nước.

 1. Các chương trình học bổng:

2.1. Học bổng Endeavour bậc sau Đại học:

- Trị giá học bổng: tối đa 140.500 đo la Úc dành cho khóa học Thạc sỹ và 272.500 đô la Úc dành cho khóa Tiến sỹ

- Yêu cầu: có bằng IELTS 6.5 hoặc tương đương

- Thời gian học tập/ nghiên cứu: 2 năm cho khóa Thạc sỹ, 4 năm cho khóa Tiến sỹ.

2.2. Học bổng Endeavour Nghiên cứu ngắn hạn:

            - Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sỹ, Tiến sỹ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu sau Tiến sỹ.

            - Trị giá học bổng: tối đa 24.500 đô la Úc

            - Yêu cầu: có bằng IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Úc)

            - Thời gian nghiên cứu: 4-6 tháng tại Úc

2.3.Học bổng Endeavour dành cho các nhà Quản lý:

            - Chương trình phát triển chuyên môn

            - Trị giá học bổng: 18.500 đo la Úc

            - Yêu cầu: có bằng IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Úc)

            - Thời gian: Từ 1-4 tháng tại Úc

 1. Đặc điểm của học bổng:

            - Không hạn chế độ tuổi

            - Dành cho mọi ngành nghề, lĩnh vực

            - Nộp hồ sơ trực tuyến

            - Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng tại Úc

 1. Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web:

http: //internationaleducation.gov.au/Endeavour.

 1. Thời gian nộp hồ sơ: từ 19/4/2017 đến 30/6/2017

            Ứng viên có thể tham khảo thêm thông tin về chương trình học bổng tại trang web: http: //internationaleducation.gov.au/Endeavour hoặc liên hệ qua email: endeavour@education.gov.au, điện thoại: 04.3774 0109

TÌM KIẾM