TUYỂN SINH CÁN BỘ ĐI BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG TRUNG, TIẾNG LÀO VÀ TIẾNG KHMER NĂM 2019

Kính gửi: Cán bộ giảng viên toàn trường

          Phòng Hợp tác quốc tế thông báo chương trình “ Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khmer  năm 2019”  theo nội dung công văn số 94-TB/TV195, ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Ban tổ chức Trung Ương, Ban chỉ đạo đề án 165.Nội dung công văn như sau:

  1. Đối tượng

Cán bộ, công chức ,viên chức, lực lượng vũ trang đang đảm nhiệm các công việc liên quan đến việc sử dụng tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khmer.

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện

- Cán bộ, công chức, viên chức có đủ 03 năm công tác trở lên tính từ ngày vào biên chế công tác trong các lĩnh vực có liên quan đến sử dụng tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khmer; có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ các ngoại ngữ trên.

- Tuổi đời không quá 40 tính đến ngày 01/04/2019

- Không yêu trình độ, chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào. Tùy vào trình độ thực tế, mỗi thứ tiếng sẽ phân làm 2 lớp; cơ bản và nâng cao.

- Cán bộ đã tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao ngoại ngữ của văn phòng 165 không thuộc đối tượng dự tuyển chương trình này.

  1. Chỉ tiêu

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,: Mỗi thứ tiếng cử 05 cán bộ tham gia.

- Các tỉnh giáp biên: Mỗi thứ tiếng cử 03 cán bộ tham gia

- Các địa phương, đơn vị còn lại: Mỗi thứ tiếng cử 02 cán bộ tham gia

  1. Thời gian, địa điểm:

Các khóa bồi dưỡng được tổ chức theo lộ trình: Học 3,5 tháng trong nước, sau đó học 4,5 tháng nước ngoài, cụ thể

Khóa bồi dưỡng tiếng Trung Quốc:

+ Thời gian học trong nước: Dự kiến tổ chức từ ngày  15/04/2019 đến ngày 31/7/2019 tại  Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Thời gian học ở Trung Quốc: Dự kiến tổ chức từ ngày  15/08/2019 đến ngày 31/12/2019 tại trường Đại học Dân tộc Quảng Tây  hoặc trường Đại học Hồ Nam, Trung Quốc.

Khóa bồi dưỡng tiếng lào:

+ Thời gian học trong nước: Dự kiến tổ chức từ ngày  19/04/2019 đến ngày 02/8/2019  tại  Trường Đại học hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

+ Thời gian học ở Lào: Dự kiến tổ chức từ ngày  08/2019 đến tháng 12/2019 tại trường Đại học Quốc gia Lào.

Khóa bồi dưỡng tiếng Khmer:

+ Thời gian học trong nước: Dự kiến tổ chức từ ngày  18/04/2019 đến ngày 01/8/2019  tại  Trường Đại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Thời gian học ở Campuchia: Dự kiến tổ chức từ ngày  08/2019 đến tháng 12/2019 tại trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh.

  1. Kinh phí:

Cơ quan cử cán bộ đi học chi trả chi phí đi lại của cán bộ tại Việt Nam; các chi phí khác thực hiện theo Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 và Thông tư 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án 165.

  1. Hồ sơ dự tuyển

- Công văn cử cán bộ đi học của Ban tổ chức tỉnh, thành ủy ; vụ tổ chức cán bộ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

- Đơn xin đi học nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ (ghi rõ số điện thoại di động, địa chỉ email và nơi ở hiện nay).

-02 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C  (dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lao, có xác nhận của cấp có thẩm quyền), 01 bản photô chứng minh thưu nhân dân (thẻ căn cước).

- Bản nhận xét đánh giá của cơ quan cử đi học.

- Sao chụp có công chứng các loại văn bằng, chứung chỉ về chuyên môn, ngoại ngữ(nếu có).

* Đối với cán bộ chiến sĩ thuộc khối quân đội và công an đăng ký dựu tuyển qua bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

          Cán bộ, giảng viên nhà trường có nhu cầu tham gia chương trình, liên hệ đăng ký tại phòng Hợp tác quốc tế trước ngày 20/03/2019, để phòng lập danh sách trình lãnh đạo phê duyêt.

Trân trọng/

TÌM KIẾM