THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN TIẾNG HÀN – NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA

THẾ THAO VÀ DU LỊCH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

GIẢNG VIÊN TIẾNG HÀN – NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 

     Căn cứ nhu cầu của Trung tâm Đào tạo tiếng Hàn hợp tác giữa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với Trường Đại học Daejin, Hàn Quốc.

     Trung tâm Đào tạo Tiếng Hàn thông báo tuyển dụng giảng viên Tiếng Hàn và Nhân viên văn phòng như sau:

 1. Nhân viên văn phòng

- Số lượng: 01

- Yêu cầu: Topik cấp 4 trở lên. Sử dụng thành thạo excel, word

- Thời gian làm việc: 07:30-17:30 từ thứ 2 - thứ 6 (nghỉ trưa 11h - 13h)

- Mức lương: 9.500.000VNĐ

 1. Giáo viên tiếng Hàn 1 (56 giờ/ tháng)
 • Số lượng: 01
 • Yêu cầu: Topik cấp 5 trở lên
 • Thời gian giảng dạy: 8h00-11h00 từ thứ 2 - thứ 5

                           19h30-21h30 thứ 6

 • Mức lương: 285.000vnd/ giờ
 1. Giáo viên tiếng Hàn 2 (44 giờ/ tháng)
 • Số lượng: 01
 • Yêu cầu: Topik cấp 5 trở lên
 • Thời gian giảng dạy: 19h30 - 21h30 từ thứ 2 - thứ 5

                        8h00 - 11h00 thứ 6

 • Mức lương: 285.000vnd/ giờ

     Thời gian nộp hồ sơ: 16.07 - 30.07.2019

     Thời gian phỏng vấn (dự kiến): 07.08.2019

     Địa điểm làm việc: Trung tâm Đào tạo tiếng Hàn, trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

     Hình thức tuyển dụng: Duyệt hồ sơ và Phỏng vấn trực tiếp bởi trường Đại học Daejin, Hàn Quốc

     Mọi thông tin nộp hồ sơ, vui lòng liên hệ: Ms. Lê (Trưởng phòng HTQT, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa), ĐT: 0987.307.898

     Trân trọng thông báo./.

 

TÌM KIẾM