THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2021

 1. Thông tin chung về chương trình học bổng   

      1.1. Trình độ đào tạo và ngành học

Chính phủ Trung Quốc cấp 44 học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học tiến sỹ, thạc sỹ và đại học tại Trung Quốc. 

      1.2. Thời gian đào tạo

     - Chương trình tiến sỹ: từ 03 đến 05 năm học.

     - Chương trình thạc sỹ: từ 02 đến 04 năm học.

     - Chương trình đại học: từ 04 đến 05 năm học.

      1.3. Chế độ học bổng

Chính phủ Trung Quốc miễn học phí cho quá trình học tập, bố trí chỗ ở, cấp bảo hiểm y tế, tài liệu học tập và học bổng hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Trung Quốc.

       2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

       - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật;

     - Đủ sức khỏe học tập tại nước ngoài, không mang thai (đối với nữ);

       -  Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào để đi học ở nước ngoài trong năm 2021;

     - Tốt nghiệp đại học hệ chính quy;

     - Được cơ quan phê duyện cho tham gia khóa học;

     - Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước.

     - Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sỹ, công việc đang làm.

     Trên đây là một số thông tin cơ bản về chương trình Tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021.Các cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị quan tâm, vui lòng liên hệ phòng HTQT để biết thêm chi tiết.

Trân trọng./.

TÌM KIẾM