THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI CHDCND LÀO NĂM 2021

1. Thông tin chung về chương trình học bổng   

      1.1. Trình độ đào tạo và ngành học

Tổng số có 60 học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, và bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào (ưu tiên các chuyên ngành ngôn ngữ, văn hóa, chính trị, lịch sử, địa lý), gồm:

  • 05 học bổng thạc sỹ;
  • 55 học bổng đại học và học bổng đào tạo ngắn hạn tiếng Lào (hệ 02 năm).

      1.2. Thời gian đào tạo

     - Chương trình thạc sỹ: 03 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Lào tại nước CHDCND Lào đối với người chưa biết tiếng Lào);

     - Chương trình đại học: 05 năm học (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Lào tại nước CHDCND Lào đối với người chưa biết tiếng Lào);

     - Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào: 02 năm.

      1.3. Chế độ học bổng

Chính phủ Lào cấp học bổng bao gồm chi phí đào tạo và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ lào đối với LHS học bổng Hiệp định. Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và bảo hiểm y tế theo chế độ hiện hành đối với LHS diện Hiệp định tại Lào.

       2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

       - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật;

      - Đủ sức khỏe học tập tại nước ngoài, không mang thai (đối với nữ);

      - Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào để đi học ở nước ngoài trong năm 2021;

      - Tốt nghiệp đại học hệ chính quy;

      - Được cơ quan phê duyện cho tham gia khóa học;

      - Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước.

     - Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với ngành đã học đại học, vị trí công việc đang làm.

     Trên đây là một số thông tin cơ bản về chương trình Tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào năm 2021.Các cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị quan tâm, vui lòng liên hệ phòng HTQT để biết thêm chi tiết.

Trân trọng./.

TÌM KIẾM