THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC THẠC SĨ Ở NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS) KHÓA 2021-2023

1. Thông tin chung về chương trình học bổng   

Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước cảu Việt Nam có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm tại các trường đại học của Nhật Bản cho các ngành học sau: Tăng cường hệ thống luật pháp và Tăng cường năng lực hành chính công, Kinh tế công, Quản trị công, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Môi trường, Năng lượng.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các trường đại học và cao đẳng công lập trên cả nước, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật;

- Đủ sức khỏe học tập tại nước ngoài; có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp tại cơ quan nhà nước hiện tại có đóng bảo hiểm xã hội;

 Từ 24 đến 39 tuổi tính đến ngày 01/04/2021;

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy;

- Được cơ quan phê duyện cho tham gia khóa học;

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước.

- Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với công việc hiện tại, được cơ quan phê duyệt trong công văn cử đi dự tuyển.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về chương trình Tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) khóa 2021-2023. Các cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị quan tâm, vui lòng liên hệ phòng HTQT để biết thêm chi tiết.

Trân trọng./.

 

TÌM KIẾM