THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI HUNG-GA-RI DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2021

     Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng   

1.1. Tên chương trình học bổng và cơ quan phụ trách

- Tên chương trình học bổng: Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021

- Cơ quan phụ trách: Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.2. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

- Chính phủ Hung-ga-ri cấp 200 học bổng cho công dâm Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học, một chu kỳ, thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập chuyên ngành.

- Chỉ tiêu học bổng:

+ 25 học bổng một chu kỳ;

+ 80 học bổng đại học;

+ 55 học bổng thạc sĩ;

+ 30 học bổng tiến sĩ;

+ 10 học bổng thực tập trình độ đại học (từ 5 tháng đến 10 tháng).

- Ngành học: Các nhóm ngành mà phía Hung-ga-ri cấp học bổng đào tạo cho ứng viên Việt Nam nêu tại phụ lục C (chi tiết liên hệ phòng HTQT) 

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

2.1. Điều kiện chung

  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật;
  • Đủ sức khỏe học tập tại nước ngoài;
  • Chưa đăng ký chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển;
  • Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước.

2.2. Yêu cầu về bậc học

  • Ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về chương trình Học bổng diện Hiệp định đi học tại Hung-ga-ri năm 2021. Các cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị quan tâm, vui lòng liên hệ phòng HTQT để biết thêm chi tiết.

Trân trọng./.

 

TÌM KIẾM