THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2023 VỚI CHỦ ĐỀ :“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI”

TÌM KIẾM